Sağlık ve İlaç Hukuku

İlaç ve sağlık hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan kontrolü,
 • İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan kontrolü,
 • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki kontrolü,
 • İlaç dağıtım distribütörlük sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki açıdan kontrolü,
 • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü,
 • İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü,
 • İlaç sektörüne ilişkin muhtelif danışmanlık sözleşmeleri hazırlanması ve kontrolü,
 • Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin),
 • Tehlikeli atıkların/ambalajların bertaraf/geri dönüşüm sözleşmeleri hazırlanması ve kontrolü,
 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri,
 • Formasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının tescil süreçlerinin takibi hizmetleri,
 • Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi,Sağlık ve İlaç Hukuku