Uluslararası Hukuk

Büromuz; birçok dış ticaret şirketi, sektörel dış ticaret şirketi, ihracatçı ve ithalatçı şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda ihracat ve ithalatta karşılaşılan sorunların çözüm yollarını bulma ve uygulama yönünde gerekli alt yapıyı oluşturarak iyi bir hizmet verme hedefi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Uzunca bir süredir bu alanda faaliyet gösteren büromuz Türkiye' nin önde gelen şirketlerine hizmet vermek suretiyle kapsamlı bir portföy ve deneyim sahibi haline gelmiştir.  Bu kapsamda müvekkillerimizin yurt dışındaki alacak ve davalarının takibini gerek irtibatlı bürolar aracılığı ile gerekse de bizzat kendi avukatlarımızın katılımı ile en iyi şekilde gerçekleştirmektedir.

Büromuzun bu alanda gösterdiği faaliyetler;

  •    Yurt dışı alacak takibi
  •    İhracat vesaikinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi. 
  •    Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi.
  •    Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü.
  •    İthalatta haksız rekabetin önlenmesi. 
  •    Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü.
  •    Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamındaki işlemler ile davaların takibi. 
  •    Transit ticaret Standardizasyon İhraç edilen malların gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü.